U kunt dit project of één van zijn onderdelen steunen

Door te storten op

IBAN nr :   BE71 6528 0576 8069
BIC code :  HBKABE22

Op naam van

VZW MEMISA – ASHA KIRAN
de Meeüssquare 19
1050 Brussel
(Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar)

Wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met: